Tips

Agentschap Kunsten en Erfgoed

Het agentschap Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap.

http://kunstenenerfgoed.be/

Brussels Kunstenoverleg

De vzw Brussels Kunstenoverleg werd eind 2002 opgericht om het overleg binnen de Brusselse professionele kunstensector te structureren, uit te breiden, te stimuleren en te organiseren. In het overlegplatform zetelen momenteel medewerkers van meer dan 100 artistieke organisaties. Het BKO groeide uit het informele overleg dat de organisaties van de professionele podiumkunsten in Brussel sinds 2000 hadden uitgebouwd. Dit informele overleg voelde na verloop van tijd de nood om op een meer structurele wijze te kunnen werken en vroeg daarom aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie om financiële steun voor de verdere uitbouw en organisatie van dit overleg. Het Brussels Kunstenoverleg werkt heel nauw samen met de Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles.

http://www.brusselskunstenoverleg.be

Flanders Arts Institute

Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten - een fusie van het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Theater Instituut. Het steunt en stimuleert de ontwikkeling van het werkveld en het overheidsbeleid, en voedt het debat over de kunsten in de samenleving. Kunstenpunt doet onderzoek, heeft een uitgebreide internationale werking en ondersteunt de kunstenpraktijk en het beleid. Op dagelijkse basis verzamelt en verspreidt het kennis en expertise over en voor de kunsten in Vlaanderen. Het is de missie van Kunstenpunt om het Vlaamse kunstenlandschap internationale ruchtbaarheid te geven door middel van samenwerking, communicatie en uitwisseling.

http://www.kunsten.be/

Kunstenloket

The Kunstenloket provides information and advice to anyone who has questions about the commercial and legal aspects of an artistic activity.

On their website you will find the answer to a great many questions about the social status of the artist, income tax, VAT, copyright, forms of organisation, marketing and promotion, financial management, insurance, international work, etc

http://www.kunstenloket.be

Kunstenwerkplaats Pianofabriek

Kunstenwerkplaats Pianofabriek is een werkplaats waar diverse artistieke disciplines onderdak vinden. De werking is drieledig: ze bieden residenties aan, tekenen verschillende lange termijn trajecten uit en gaan samenwerkingen aan met diverse partners uit het kunstenveld.

http://www.pianofabriek.be/spip.php?rubrique13&lang=nl&moturl=1

OKO

oKo (Overleg Kunstenorganisaties) is the Flemish Federation of Employers in the performing arts and music sector. Its members are organisations recognized and supported by the Flemish government.

http://www.overlegkunsten.org

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten is het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), meer bepaald van de Vlaamse Gemeenschap. Het is actief op twee domeinen, namelijk opleiding en tewerkstelling, met een bijzondere aandacht voor risicogroepen.

http://www.podiumkunsten.be/