• Foto
  • /
  • Video

Diederik Peeters, Hans Bryssinck : Zanahoria

Zanahoria' is een lezing over de spreekwoordelijke wortel die men een ezel voorhoudt om hem te laten bewegen. Na hun cult-hit 'Chuck Norris doesn't sleep, he waits...' (2007) gingen Bryssinck & Peeters (toen nog met Danai Anesiadou) op zoek naar het 'ultieme beeld'. Dit beeld moest enerzijds het trio representeren en anderzijds de perfecte vertaling zijn van hun wildste verbeelding. Ze vroegen andere kunstenaars om hen te gidsen in deze zoektocht, om zichzelf te verrassen en in de hoop op deze manier onverwachte en onvoorspelbare elementen in het werk te laten binnensluipen. 'Zanahoria' vertelt op lichtvoetige wijze het relaas van deze zoektocht, een bizarre schommeling tussen hoopvolle verwachting en teleurstelling, tussen hilariteit en wanhoop, tussen waarheid en fictie, en tussen de saaiheid van de werkelijkheid en de ongebreidelde fantasie.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org