• Foto

Manon Santkin : Unexplained Dances

Met Unexplained Dances benadert Manon Santkin dans als een eeuwigdurende beweging die er al is en altijd zal zijn, los van wat we erover lijken te weten. Ze wil dansen verenigen die gevoed worden met wat we nog niet over hen weten. Dansen die kunnen de gedachten die mensen over hen hebben kunnen opnemen, en kunnen luisteren naar subjectieve ideologieën, voorkeuren, twijfels en kritieken om zo nog meer te kunnen bewegen.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org