• Foto

Manon Santkin : Unexplained Dances

Met Unexplained Dances benadert Manon Santkin dans als een eeuwigdurende beweging die er al is en altijd zal zijn, los van wat we erover lijken te weten. Ze wil dansen verenigen die gevoed worden met wat we nog niet over hen weten. Dansen die kunnen de gedachten die mensen over hen hebben kunnen opnemen, en kunnen luisteren naar subjectieve ideologieën, voorkeuren, twijfels en kritieken om zo nog meer te kunnen bewegen.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org