• Foto

Christophe Meierhans : Trials of Money

Trials of Money maakt van de theaterzaal een rechtbank. Het publiek wordt uitgenodigd om te zetelen in het Special Tribunal for Semi-Human Persons waarin het ding dat we doorgaans 'geld' noemen voor de rechter wordt gesleept. Kunnen we het verantwoordelijk houden voor de erbarmelijke staat van de wereld?

Meer lezen

Maar hoe moet deze zaak verlopen, wanneer iedereen op de één of andere manier betrokken partij is? En hoe kunnen we iets dat geen eigen stem heeft, ter verantwoording roepen? Negen getuigen treden aan: een ex-bankier, een werknemer van de Zwitserse nationale bank, een dakloze, een rijke filantroop, een voorstander van nieuwe valuta's, een indiaan, een professor in economie, een lid van de kibboets gemeenschap en een criminoloog.

Deze rechtszaak verloopt als een collectieve oefening: terwijl de performers getuigen, kan het publiek ingrijpen en vragen stellen. Ondertussen kun het publiek, op basis van zijn/haar overtuigingen en het procesverloop, zelf kiezen of ze aanklaagt dan wel de verdediging opneemt. Samen proberen ze een antwoord te bieden op de beschuldigingen die geld boven het hoofd hangen: fraude, uitbuiting, aanzet tot haat, nalatigheid bij een persoon in gevaar en slavernij. Áls geld effectief schuldig blijkt te zijn, wat zou dan een rechtvaardig vonnis kunnen zijn?

Preliminary Hearings, een solo van de performance Trials of Money, vertrekt vanuit reconstructies van interviews die met potentiële getuigen gevoerd zijn. Deze solo is bedoeld om zowel binnen als buiten de traditionele theatercontext opgevoerd te worden: tijdens lessen op universiteiten, tijdens bestuursvergaderingen van banken, tijdens conferenties, etc.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org