• Foto

Christophe Meierhans : Trials of Money

Kan het geld dat wij allemaal dag in dag uit gebruiken verantwoordelijk worden gesteld voor de vreselijke staat waarin de wereld zich vandaag bevindt? Anders gezegd, als het inderdaad zo is dat "geld de wereld regeert", mogen we dan niet stellen dat datzelfde geld verantwoordelijk is voor wat er met de wereld is gebeurd onder zijn heerschappij? In Trials of Money wordt deze enigszins vrijpostige bewering benaderd met de ernst van een rechtszaak.

Meer lezen

Aan de hand van interviews met bankiers, advocaten, personen die in extreme armoede leven, psychotherapeuten, economisten, filantropen, personen uit de sector van de schuldverlichting, vertegenwoordigers van inheemse bevolkingsgroepen of monetaire activisten brengt Christophe Meierhans hun getuigenissen door een antwoord te geven op alle vragen die het publiek hen zou willen stellen. Dit stuk is een aanzet om collectief te gaan onderzoeken wat geld nu eigenlijk is en wat het doet. Het is een uitnodiging om het idee dat geld slechts een instrument is dat ten dienste staat van de mens in vraag te stellen en om te streven naar een andere kijk op de relatie van de mens met het ruilsysteem dat ze voor zichzelf hebben uitgevonden.

Dit theaterstuk was aanvankelijk bedoeld voor 4 acteurs maar evolueerde in 2019 naar een solo die zowel in als buiten de traditionele theatercontext kan worden gebracht, dus ook in aula's, in vergaderzalen van banken, op conferenties, enz.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org