• Foto

Merlin Spie : The light of the body is the eye

Er zijn zeven volwassenen, drie kinderen, een laag die boven de grond zweeft, een bundel handen die boven een vrouw zweeft, schaduwen van een vrouw op de grond, een gebroken man tegen de muur en een ruggengraat, er zweeft artificiële lucht in een duikfles, en er is een zwarte cirkel.

Dit werk gaat over dood (zwart) en het leven (cirkel-lucht). Het leven als element in een abstracte constructie (vierkant als ultieme cultivering), de gelaagdheid (platvorm), het horizontale en verticale denken, over de intuïtieve waarheid (schaduwen), de mystieke hoogten (driehoek) van het innerlijke zicht zonder de ogen als uiterlijk zintuig te moeten openen (titel).

De installatie neemt in deze opstelling 15m op 10m in beslag, en 5m hoog.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org