• Foto

Manuela Rastaldi : Specchi

Specchi, twee variaties op "de vrouw in stukken gehakt" ("the woman cut into pieces") - op de grens tussen dans en beeldende kunst - gaat over de deconstructie van de vrouwelijke vorm. Het is de bedoeling hier het mechanisme van de illusie te ontmantelen, te extrapoleren en bloot te leggen door op de scène expliciet het procédé ervan te tonen met spiegels die decouperen, ontwrichten, derealiseren en met kisten die bevatten, kaderen, absorberen.

« Wat mij interesseert is afgeknotte vormen te tonen, in verhouding tot het beeld en de compositie. De spiegel creëert lichtvormen, irreële vormen, buiten de onmiddellijke aanwezigheid van de lichamen. De kist is de tegenpool: omhulsels die een vermindering van beweging teweegbrengen in bas-reliëf ».
In de visuele afstand die zo geschapen wordt, ontstaat een specifieke emotieve spanning, een soort droste-effect, een trilling van het 'scènische heden'. De vrouwelijke performers onderzoeken de blik van de toeschouwer op vrouwenlichamen: ze dagen de collectieve iconen uit waardoor ze een nieuwe poëtische taal creëren.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org