• Foto

Dolores Bouckaert : De breekbaarheid van het goede - onderzoek

Dolores Bouckaert nodigt mede-kunstenaars, schrijvers, naasten en denkers uit om één van de centrale thema's uit haar werk verder te verdiepen: de troebele relatie tussen identiteit en de conditie van het lichaam.

Meer lezen

De katalysator voor het onderzoek, een ingrijpende omkeer in haar gezondheidstoestand, bracht vragen over condities en betekenis van ons morele handelen naar de voorgrond. De gezamenlijke lectuur van The Fragility of Goodness van sociaal filosoof Martha Nussbaum dient als leidraad in de gesprekken, die plaatsvinden in het atelier van Bouckaert en tijdens wandelingen.

In samenwerking met: Peter Aers, Wouter Hillaert, Maya Wilsens, Bart Capelle, Connie Palmen, Dirk De Wachter, Barbara Raes, e.a.

Wie wil meelezen kan Dolores mailen op dolly@salon-d.be.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org