• Foto

Merlin Spie : Danger//Do not feed

Een polyester sculptuur zit in een houten kist. Tijdens de performance ademt de performer door duikequipment.
De titel refereert naar de plaatjes in de dierentuin.
Het lichaam van een mens dat gevoed wordt met materiële en/of geestelijke ingrediënten, manifesteert zich daar op een bepaald moment naar, doorheen de uiterlijke en innerlijke zintuiglijke receptoren, de artificiële ademhaling, de inwendige functies van de organen. Er zijn onderlinge verbindingen en verbanden, door het 'voedsel' uit te wisselen, ondergaat men, in en uit het lichaam. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid daarbij.
Het stelt de onbekommerde expositie van een bezield wezen in vraag.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org