Let us respond, reflect and rebuild in solidarity

Als organisatie die de ontwikkeling van kunstenaarstrajecten ondersteunt, werkt Hiros nauw samen met individuele kunstenaars en hun medewerkers. We creëren een langdurige en duurzame basis voor artistieke creatie en onderzoek.

De crisis veroorzaakt door de COVID-19 pandemie legt de kwetsbaarheid van de kunstensector op pijnlijke wijze bloot en vergroot de reeds bestaande ongelijkheden. Hiros is daarbij vooral getuige van de verslechtering van de reeds precaire positie van de kunstenaar en de kunstwerker.

Gezien de urgentie van de huidige situatie, roepen we de Vlaamse, Brusselse en Belgische federale overheid op om snel de nodige maatregelen te nemen. Ook binnen de sector zelf moet het solidariteitsprincipe centraal staan bij het samen herdenken en zoeken naar oplossingen.

Hiros onderschrijft dan ook de 4 voorstellen geformuleerd door SOTA (State of the Arts) e.a. in deze brief.

Met het oog op de leefbaarheid van de kunstensector op lange termijn, roepen we daarnaast op om een diepgaand debat op gang te brengen over de huidige situatie van de positie van de kunstenaar, met het oog op het waarborgen van de duurzaamheid van hun loopbaan en praktijk, maar ook van de vrijheid van meningsuiting, de sociale en financiële erkenning en het individuele welzijn.

Beeld: The Palm of Your Hand / Research (2015) - Vera Tussing © Benjamin Sommabere

In-depth conversations

Simon Mayer and Gaëtan Rusquet talk about their artistic practices

A few months back, two in-depth interviews were done with two artists we have been working together with for a long time: Simon Mayer and Gaëtan Rusquet. Gaëtan talks about how it all started, dealing with the limits of the body, his back and forth between the visual and performing arts and his latest piece the eYe in the light in the eYe. Simon speaks about growing up with folk dance and music, using the full expressions of the body, the need to be in the present and the creation of his upcoming solo project Being Moved. Read the interview with Gaëtan here and the interview with Simon can be found here.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org