Karel Burssens/88888 creates scenography for Eleanor Bauer & Chris Peck's New Joy

Karel has been collaborating with Jeroen Verrecht for a while under the name 88888, creating both commissioned and self-initiated projects in fashion, art and architecture. For Eleanor Bauer & Chris Peck's recently premiered performance New Joy, they took care of the scenography together with Sofie Durnez. Check it out at Kunstenfestivaldesarts on 30.05 > 01.06.

A Volxfest with Simon Mayer

A costume and folk dance ball of a special kind. That'd be a good way to describe Volxfest, the project Simon Mayer is currently developing in Upper Austria. In May and June, several workshops are organised in anticipation of its premiere at Festival der Regionen on 06.07. Get familiar with the project.

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org