Superamas

Superamas is een collectief opgericht in 1999 dat bestaat uit 6 kunstenaars met verschillende achtergronden: plastische kunst, theater, industrieel design en muziek. Superamas tekent steeds als collectief. Hierin volgen ze de Franse filosoof Pascal: “Le “tout” est plus que la somme des parties…”. Superamas is een container die de zes stemmen omvat en overstijgt. De nadruk ligt niet op ieders inbreng maar op het eindproduct.

Van bij aanvang legt het colletief Superamas zich toe op meerde kunstdisciplines: performances (theater en dans), video en foto installaties en de publicatie van boeken. Ook de performances zijn niet als één genre onder te brengen. Omwille van het multi-disciplinaire karakter en de centrale rol van het lichaam, wordt hun werk meestal als dans gelabeld.

Sinds hun eerst project (1999), zien Superamas het als hun taak om dans vanuit andere domeinen van het leven te benaderen. Ze putten uit, voor de kunstenwereld, vaak ongebruikelijke thema’s. Banale alledaagse gegevens en readymades uit de popcultuur worden op een evenwaardige manier verwerkt. Superamas zijn vooral geboeid door de connecties en gevolgen die de presentatie van deze combinaties tot stand brengen. “Showing” betekent voor de Superamas “letting see”, “expose to view”. Een performance is een act van “dé-montrer”. Het gaat hen om de deconstructie en ontmanteling van wat aanvankelijk als eenheid en geheel werd gepresenteerd. Het kijken van de toeschouwer wordt telkens opnieuw in vraag gesteld.

Superamas wordt gesteund door : City of Vienna, Austria / Ministry of Education, Art and Culture, Austria / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication, France.
www.superamas.com

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org