Poni

PONi is een losvaste groep van dansers, beeldend kunstenaars, schrijvers en muzikanten, afkomstig uit diverse windstreken en opererend vanuit Brussel opinstigatie van de Brusselse kunstenaar Frank Pay.
PROJECT 1 is een totaalevenement waarbij ritualiteit, identiteit en taal centraal staan.
PONi bespeelt moleculen, als een schimmel die spelletjes speelt op het skelet van de kunst, als een transformator met embryonale vitaliteit.
PONi stelt zich voor als een dorp, als dans, als performance, als concert, als installatie, als actie, als montage, als deconstructie, als structuur, als een sculptuur in trance, ...

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org