Irma Firma

° 2004, woont en werkt in Brussel.

Irma Firma is een artistieke organisatie met Brussel als uitvalsbasis. Ann Van de Vyvere (Meester in de Beeldende Kunsten, Sint-Lukas Brussel) startte de vzw in 2004. Zij is sinds de oprichting van de organisatie, als artistiek coördinator, regisseur en kunstenaar actief in de culturele en artistieke sector.

Irma Firma is werkzaam in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten.

De organisatie werkt vanuit een duidelijke inhoudelijke lijn met een concrete visie naar een eindresultaat in verschillende artistieke disciplines.

Tot op heden gerealiseerde projecten zijn onder meer performances in de openbare ruimte, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, filmprojecten, publicaties, lezingen en workshops in scholen, cultuurcentra, universiteiten en academies.

Ann van de Vyvere is de bezieler van de organisatie en neemt het initiatief tot alle projecten. In een later stadium worden er kunstenaars, specialisten, wetenschappers, filosofen, … en tenslotte een publiek bij betrokken.

Het doelpubliek is iedereen, zowel kinderen als volwassenen, toevallige passanten, het publiek van culturele en commerciële instellingen en sociale organisaties, musea, universiteitsstudenten,…

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org