Ernst Marechal

°1975 woont en werkt in Antwerpen, Charleroi en Brussel

Ernst studeerde in ’98 af aan het RITS in Brussel als Meester in de Dramatische Kunsten. Vanuit een grote sociale bewogenheid was hij reeds tijdens zijn studie op zoek naar manieren om sociale thema’s artistiek te vertalen. Eens afgestudeerd coördineerde hij verschillende (sociaal-)artistieke projecten en festivals en stond hij mee aan de wieg van Scheld’apen, Antwerpen. Actie en openbare ruimte blijven kernwoorden in zijn werk, waarbij hij veelvuldig gebruik maakt van audiovisuele technieken.

Zijn laatste projecten, in samenwerking met Globe Aroma, (De Tafel Keuken, Made in Belgium, Blue Key Identity) vonden hun start in asielzoekerscentrum Klein Kasteeltje. Samen met de bewoners gaat hij in deze voorstellingen op zoek naar de mogelijkheid van integratie als dialogisch proces.

Side Effects

×

Side Effects

research

Bernard Van Eeghem & Dolores Bouckaert receive research grant from the Flemish Government

Bernard delves deeper into Fernando Pessoa's Ode Marítima by researching how this epic poem can be translated into (moving) images. During her research, Dolores invites fellow artists to encounter her and props from previous pieces, guided by Martha Nussbaum's acclaimed work The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy.


Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org