Christophe Meierhans

°1977, Geneve, Zwitserland, woont en werkt in Brussel.

Hij werkt met en binnen performances, publieke ruimtes, theater, installaties, geluid, muziek en video. Zijn werk bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen van strategieën om ons dagelijkse leven en protocol te doorbreken, door het manipuleren van conventionele afspraken, sociale gewoontes of eenvoudige gebruiken. Zaken uit het reële leven zoals een bestaande speech, een café, een theatervoorstelling of onze dagelijkse audiofilie worden het raamwerk voor artistieke acties, zodat de banaliteit ervan in het licht komt te staan maar dan op een vreemde manier of vanuit een excentrieke invalshoek. Zijn werk bevraagt de normen en conventies door banale contexten te verwarren met andere en de toeschouwer te confronteren met een soort anders-zijn, het vreemde gevoel van zich op de “verkeerde” plaats te bevinden, of de plek zelf die “de foute” is.

www.contrepied.de

Side Effects

×

Side Effects

Ondersteun je deze actie ook?

Handvest voor de podium­kunstenaar

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.
>>> handvest.org